קרנות גידור – מה זה בעצם?

קרנות גידור – מה זה בעצם?

מהי קרן גידור?

קרן גידור היא כלי השקעה המנוהל באופן פעיל על ידי צוות מקצועי, ומתמקד בהשגת תשואה גבוהה עבור משקיעה ושאיפתם היא להניב עבור המשקיעים בקרן תשואה עודפת על פני מדדי השוק הרלוונטים.קרנות אלו משתמשות במגוון רחב של אסטרטגיות, רבות מהן ייחודיות ומתקדמות, תוך שימוש במינוף. בניגוד לקרנות נאמנות, קרנות גידור אינן פתוחות לציבור הרחב, ופועלות תחת רגולציה מקלה יחסית.

ניתן לראות אותן כקרנות השקעה אלטרנטיביות שפועלות באופן מוגבל ומורכב יותר מאשר קרנות השקעה טרנדיות ומובנות אשר פועלות באופן יותר קונבנציונלי.

היבט חשוב במאפייני השקעה בקרנות הגידור הוא השוני בין קרן גידור לבין קרן נאמנות. ראשית, קרנות הנאמנות מאפשרות לרכוש או למכור את יחידותיהן על פי תשקיף לציבור מידי יום, ללא סכום השקעה מינימאלי, בעוד קרן גידור לא מציעה את יחידותיה לציבור, אלא בעיקר למשקיעים כשירים (משקיע כשיר היו משקיע בעל הון עצמי גבוה ).
שוני נוסף שחשוב להכיר, הוא בדמי הניהול, כאשר בקרנות הנאמנות נגבים רק דמי ניהול המבוססים על שווי נכסי הקרן, בעוד שבקרנות הגידור ניתן לגבות גם דמי הצלחה המבוססים על הצלחתה של הקרן. כמו כן, אופן המיסוי מעט שונה. כמובן שגם בקרן גידור גובה המס הוא זהה ועומד על 25% ריאלי. אך תדירות הגבייה שונה. כאשר אם בקרן נאמנות חיוב המס הוא רק בעת פידיון, בקרן גידור קיים אירוע מס בכל סוף שנה קלנדרי.

היכולת של קרנות הגידור להשיג תשואה גם בתנאי שוק שלילים או תנודתיים מקובלת בדרך כלל באמצעות שימוש באסטרטגיות מורכבות יותר וכלים פיננסיים מתקדמים יותר. לדוגמה, קרנות הגידור יכולות להשתמש בנגזרים כמו אופציות ובני"ע, ולערוך מסחר באמצעות שיטות כגון השורט, המאפשרת רווח גם במקרה של שוק דובי (שוק יורד).

מנהלי קרנות הגידור משקיעים מאמץ רב כדי לייצר תשואה גבוהה ולצמצם תנודות בביצועי הקרן. צמצום התנודתיות נעשה באמצעות פעולות כמו גידור ההשקעות והשימוש באסטרטגיות עמידות בפני תנודות בשוק. מנהלי ההשקעות בקרנות הגידור מקדישים תשומת לב רבה לניתוח ולהבנת השוק.

סימן להצלחת הענף הוא המספר הגדול שלהן בשוק העולמי, כשנכון לעכשיו מוערך סכום ההשקעות בהן לכ-3 טריליון דולר. פעילות זו מראה על התפתחות והצמיחה של התחום, כאשר קיימות קרנות גידור גם בישראל, המתנהלות בהיקפים שונים ומתעסקות במגוון רחב של אסטרטגיות .

קרן גידור היא כלי השקעה ייחודי, המהווה פתרון אלטרנטיבי עבור משקיעים המחפשים תשואות גבוהות וגישה לאסטרטגיות ייחודיות. עולם קרנות הגידור ידוע במוניטין של סודיות ובלעדיות, ומעורר סקרנות רבה בקרב רבים. בואו נצעד יחד אל תוך עולם זה ונכיר מקרוב את מאפייניו, אופן פעולתו והגורמים המשפיעים על הצלחתו.

כיצד פועלות קרנות גידור?

הפעילות בקרן גידור מבוססת על מספר עקרונות מרכזיים:

 • גידור: מנהלי הקרן נוקטים באסטרטגיות מיוחדות שמטרתן להפחית את הסיכון הכרוך בהשקעה, תוך ניסיון להגן על ההשקעה מפני ירידות בשוק.
 • מינוף: קרנות גידור רבות עושות שימוש בהלוואות, המאפשרות להן להגדיל את סכום ההשקעה ואת הפוטנציאל לרווח, אך במקביל גם את הסיכון הכרוך בכך.

מי יכול להשקיע בקרן גידור?

השקעה בקרן גידור פתוחה רק למשקיעים "מוסמכים", שעומדים בקריטריונים מחמירים, כגון:

 • הון עצמי גבוה
 • ניסיון קודם בהשקעות
 • הבנה מעמיקה של הסיכונים הכרוכים בהשקעה בקרן גידור

יתרונות וחסרונות של השקעה בקרן גידור:

יתרונות:

 • פוטנציאל לתשואה גבוהה: קרנות גידור רבות מצליחות להשיג תשואות גבוהות משמעותית משוק המניות הכללי.
 • גידור סיכונים: אסטרטגיות הגידור הייחודיות תורמות להפחתת הסיכון הכרוך בהשקעה.
 • גישה להשקעות ייחודיות: קרנות גידור משקיעות בנכסים שאינם זמינים למשקיעים מן השורה.

חסרונות:

 • סיכון גבוה: השקעה בקרן גידור כרוכה בסיכון גבוה, הן בשל אופי האסטרטגיות והן בשל השימוש במינוף.
 • נזילות נמוכה:  בישראל רמת הנזילות בקרן נאה בין חודש לרבעון מרגע הגשת בקשת הפדיון
 •  

סוגי קרנות גידור:

עולם קרנות הגידור מגוון, וקיימות קרנות רבות בעלות מאפיינים ייחודיים. בין סוגי קרנות הגידור הנפוצים ניתן למצוא:

 • קרנות גידור גלובליות: משקיעות במגוון רחב של נכסים ברחבי העולם.
 • קרנות גידור ממוקדות: מתמקדות בתחום ספציפי, כמו טכנולוגיה, אנרגיה, נדל"ן ועוד.
 • קרנות גידור אקטיביסטיות: שואפות להשפיע על ניהולן של חברות בהן הן משקיעות

 היסטוריה:

קרנות גידור הופיעו לראשונה בשנות ה-40 של המאה הקודמת, וזכו לפופולריות רבה החל משנות ה-80. תחילה, הן היו פתוחות רק למשקיעים עשירים ומוסדיים, אך בשנים האחרונות הן נגישות יותר גם למשקיעים פרטיים בעלי הון עצמי גבוה.

מבנה קרן גידור:

קרן גידור מנוהלת על ידי צוות מקצועי, בראשותו מנהל קרן מנוסה. תחתיו נמצא צוותי אנליזה לכל סקטור. צוות זה אחראי על בחירת האסטרטגיות, ניהול ההשקעות ופיקוח על ביצועיהן.

דמי ניהול:

קרנות גידור גובות דמי ניהול גבוהים יחסית, הממוצע בישראל הוא 1.5%  מהנכסים המנוהלים ועוד 20% מהרווחים. דמי ניהול אלו נועדו לכיסוי הוצאות הקרן ולפיצוי מנהלי הקרן על ביצועיהם.

ביצועים:

ביצועי קרנות גידור משתנים במידה רבה, ותלויים בגורמים רבים, ביניהם:

 • אסטרטגיית ההשקעה: בחירת אסטרטגיית השקעה נכונה ומותאמת לתנאי השוק היא קריטית להצלחת קרן גידור.
 • כישורי מנהל הקרן: ניסיונו, מיומנותו ויכולתו לקבל החלטות נכונות הן גורם מכריע בהצלחת הקרן.
 • תנאי השוק: תנודות בשוק, אירועים כלכליים ופוליטיים ותנאי מאקרו-כלכליים משפיעים באופן משמעותי על ביצועי קרנות גידור.

מדדי ביצוע:

להערכת ביצועי קרנות גידור נעשה שימוש במדדים ייחודיים, ביניהם:

 • מדד Sharpe: מודד את היחס בין התשואה העודפת של הקרן מעל הריבית נטולת הסיכון לבין סטיית התקן שלה.
 • מדד Treynor: מודד את היחס בין התשואה העודפת של הקרן מעל הריבית נטולת הסיכון לבין הבטא שלה, המבטא את תנודתיותה ביחס לשוק.
 • מדד Jensen: מודד את התשואה העודפת של הקרן ביחס לתשואה הצפויה בהתאם למודל CAPM.

רגולציה:

קרנות גידור כפופות לרגולציה פחות מחמירה בהשוואה לקרנות נאמנות. עובדה זו עשויה להוות יתרון עבור מנהלי קרנות גידור, אך גם גורמת לחשש בקרב משקיעים בנוגע להגנה על כספם.

לסיכום:

קרנות גידור הן כלי השקעה מורכב ומסוכן, אך הן יכולות להציע למשקיעים פוטנציאל לתשואה גבוהה. חשוב להבין את הסיכונים הכרוכים בהשקעה בקרן גידור לפני קבלת החלטה, ולעשות זאת תוך בחינה מעמיקה של הקרן, צוות ההנהלה שלה ואסטרטגיית ההשקעה שלה.

בישראל פועלות כיום עשרות קרנות גידור. חלקן גדולות, חלקן קטנות. בפועל מרבית הקרנות פועלות בסגנון של "ONE MAN SHOW"   מה שלא בהכרח מהווה דבר חיובי. מנגד, גם קרנות גדולות עם צוותי אנליזה ומחקר יכולות לסבול מחוסר דינמיות בשוק המקומי והאינטימי שלנו פה בישראל.

השילוב הנכון הוא כנראה באמצע.

בוינברגר תכנון פיננסי אנו בוחנים את מנהלי הקרנות על פי מספר רב של פרמטרים, כגון:

 • מדדי סיכון
 • דמי ניהול
 • תשואות לאורך זמן
 • היסטורית מנהל ההשקעות
 • שווי נכסים
 • שדרה ניהולית

כמובן שמדדים אלו לא מהווים אינדיקציה מובטחת לתשואות, אך עדיין יוצרות מנגון של סינון בין המנהלים השונים.