קרן כספית או פקדון? מה עדיף?

קרן כספית או פקדון? מה עדיף?

בשנים האחרונות, כאשר צברנו סכום משמעותי בחשבון הבנק שלנו ורצינו להשקיע אותו, פנינו ליועץ ההשקעות בסניף הבנק, כדי לדעת מהי הריבית שנקבל על הפקדון. אך כבר ברגע ששמענו את התשובה, היינו מחוץ לסניף. כי מי כבר יפקיד כסף בפקדון שמציע ריבית של 0.2% לשנה?! המציאות הפיננסית בשנים האחרונות שינתה את הנורמה של ריבית פקדונות בנקאיים. לאחר 17 שנה של ריבית נמוכה, קשה למצוא בנק שמציע ריבית מתחת ל-4.75% בשנה, כלומר תמורה גבוהה יותר עבור הפקדונות שלנו. עם האינפלציה המתמשכת והעומדת על 4.6% ב-12 החודשים האחרונים, בנק ישראל נאלץ להעלות את הריבית כדי לבלום את האינפלציה. התשואות המשתנות בין 3.5% ל-5.2% עבור הפקדונות שלנו הפכו את סניף הבנק ליעד מבוקש עוד יותר עבור המשקיעים, שמוצאים שם אפשרות להבטיח תשואה יפה. 

אז רגע לפני שאתם רצים לבנק, בואו נבין מה המשמעות והאם קיימות אלטרנטיבות עדיפות.

מבחינת אפשרויות ההשקעה ברמת סיכון של פיקדון בנקאי, עומדות בפנינו בעיקרן שתי אפשרויות : 1. השקעה בפקדון 2. השקעה בקרן כספית. קרנות כספית מציעות ליחידים מגוון רחב של הזדמנויות להגדיל את עושרם תוך הפחתת סיכונים. אפיק השקעה כזה בישראל כולל קרנות נאמנות המשקיעות בעיקר בפיקדונות בנקאיים, באג"ח ממשלתיות קצרות מועד ומלווה קצר מועד(מק"מ)אז בואו נצלול לנתונים.

קרן כספית

קרן נאמנות כספית נועדה לספק למשקיעים הזדמנות השקעה ברמת סיכון נמוכה. קרנות אלו מאגדות את כספי המשקיעים ומקצות אותם על פני תיק המורכב בעיקר מפיקדונות בנקאיים ,אג"ח ממשלתיות קצרות ומקמים.

חלק ניכר מהשקעות הקרן מוקצים לפיקדונות בנקאיים, הכרוכים בהפקדת כספים בבנקים המוכרים, לתקופה מסוימת. זה מספק יציבות ותשואות צפויות יחסית, שכן בנקים מציעים בדרך כלל ריבית קבועה או משתנה על פיקדונות. הבנקים בישראל ידועים ביציבותם הפיננסית החזקה ובמסגרות רגולטוריות מחמירות, דבר שמקטין את רמת הסיכון בהשקעה זו.

אג"ח ממשלתיות לטווח קצר, מרכיב נוסף בקרן כספית כולל אג"ח ממשלתיות לטווח קצר. אגרות חוב אלו מונפקות על ידי ממשלת ישראל למימון התחייבויותיה לטווח קצר. הן נחשבות להשקעות בעלות סיכון נמוך יחסית, המגובות באמינות הממשלה וביציבותה הפיננסית.

ביטחון

היתרון העיקרי של קרן כספית כזו טמון בהתמקדות שלה בהשקעות בסיכון נמוך. פיקדונות בנקאיים ואג"ח ממשלתיות לטווח קצר מציעים רמת ביטחון גבוהה יותר בהשוואה לאפשרויות השקעה תנודתיות יותר, ומספקים למשקיעים שקט נפשי ושמירה על הון.

פיזור

על ידי השקעה בתמהיל של פיקדונות בנקאיים ואג"ח ממשלתיות קצרות מועד, משיגה הקרן פיזור סיכונים בין סוגי נכסים שונים. פיזור זה מסייע להפחית את ההשפעה הפוטנציאלית של ביצועי חסר של כל השקעה בודדת, ומשפר את היציבות הכוללת של הקרן.

עלויות

העלויות בקרנות הכספיות בישראל נמוכות.

כאשר דמי הניהול עומדים בממוצע על 0.13%.

הרכישה של קרן זו נעשה בדרך כלל האמצעות הבנק, כאשר אין עמלת קניה ומכירה וגם לא דמי משמרת.

ובעצם העמלה היחידה המשולמת היא דמי הניהול הישירים שכאמור נמוכים מאוד.

נזילות

היתרון העיקרי של קרן כספית ביחס לפקדון בנקאי הוא בעיקר נזילותה של הקרן. כאשר פקדון בנקאי אנו נאלצים "לנעול" את הכסף לתקופה מוגדרת מראש ללא נקודות יציאה. לעומת זאת, קרן כספית היא נזילה ונסחרת בתדירות יומית.

מיסוי

נקודה מאוד חשובה, במיוחד בתקופה בה האינפלציה כה גבוהה; בקרן כספית המס הוא 25% ריאלי. כלומר, 25% מהרווחים, אך בניכוי האינפלציה. לעומת זאת, בפקדון בנקאי המס הוא 15% נומינלי. כלומר, 15% מהרווחים ללא ניכוי האינפלציה.

נמחיש זאת באמצעות דוגמא:

אמציה השקיעה בתחילת השנה 100 ₪ בקרן כספית

גדליה השקיעה בתחילת השנה 100 ש"ח בפקדון בנקאי

בסוף השנה גם גדליה וגם אמציה פדו את השקעתם.

בתקופה זו הרווח על ההשקעה היה זהה ועמד על 5%. כאשר האינפלציה בשנה זו עמדה גם היא על 5%.

במצב זה, אמציה לא ישלם מס רווחי הון מאחר וחבות המס בקרן כספית הוא ריאלי, בניכוי האינפלציה.

מנגד, גדליה, ישלם 0.75 ₪ שהם 15% מס נומינלי על הרווחים שלו.

כך שבתקופה בה תחזית האינפלציה גבוהה מסלול המס הריאלי עדיף.

בשורה התחתונה, קרנות כספיות המשקיעות בפיקדונות בנקאיים ובאג"ח ממשלתיות קצרות מועד בישראל מספקות הזדמנות השקעה בטוחה ושמרנית. עם הדגש שלהן על יציבות, קרנות אלו מציעות למשקיעים ביטחון, תשואות יציבות וגיוון.

קרן כספית משקיעה בנכסים ברמת סיכון נמוכה ובמקביל יודעת להניב תשואות מקבילות לפקדון בנקאי.

עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את המגבלות הפוטנציאליות, כגון תשואות נמוכות וסיכוני אינפלציה. כאשר בוחנים אפשרויות השקעה, נדרש להעריך סובלנות ויחס סיכוי לסיכון, יעדי השקעה וטווח זמן השקעה כדי לקבוע האם השקעה במוצר זה מתאימה לצרכים של כל אחד.