פקדונות בנקאיים

פקדונות בנקאיים

הבנקים מתחרים ביניהם וגם הבנק החדש one zero הצטרף לחגיגה…

בנק דיסקונט 2% על שנה

בנק הפועלים 7% על שנתיים

וכו כו

אז לפני שאתם רצים לנעול את הכסף לתקופה מסוימת, קחו בחשבון מספר נעלמים:

1. מועד ההחלטה הבא של בנק ישראל על גובה העלאת הריבית הוא ב 3/10/22. סביר להניח שהבנק יעלה את הריבית ב 0.5%-1%. וכנגזרת גם הריבית על הפקדונות תעלה

2. אינפלציה!

תחזיות האנליסטים לעלייה במדד המחירים לצרכן ל 12 החודשים הקרובים עומדת על 2.5% .

כך שבמידה ואנחנו מפקידים כסף בפקדון עם ריבית הנמוכה מ 2.5% אנו בעצם מבטיחים לעצמנו הפסד ריאלי של 0.5% בשנה!

3. זה כבר לא משתנה אלא נתון :

מס רווחי הון על פקדונות נא בין 25% על פקדון צמוד מדד לבין 15% על פקדון לא צמוד.

בקיצור, לפני שאתם רצים לבנק תחשבו פעמיים האם זה המהלך הנכון 😉