תיקון 190

תיקון 190

קופת גמל בתיקון 190, זהו מוצר שונה בנוף החסכונות הפנסיונים אותם כולנו מכירים. במידה מסוימת, שובר מוסכמות בעולם החסכונות. הרי, הקונוטציה הראשונה שצצה לנו מקופת גמל, היא מכשיר שבאמצעותו נקבל קצבה בהגיענו לגיל פרישה. אמנם, בעשור האחרון צמח לו יצור כלאיים חדש לעולם ההשקעות ושמו קופת גמל על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. 

במסגרת התיקון, ניתן להעביר כספי פיצוים שלא הוחל עליהם רצף פיצוים או רצף קצבה, כאשר כספים אלו סגורים להפקדות נוספות אך נזילים למשיכה (מלבד 34,900 ש"ח המיועדים לקצבה).

מוצר זה, מאפשר לחוסכים בישראל להפקיד סכומים גבוהים כמעט ללא הגבלה ולהנות מהטבות מיסוי רבות על רווחי ההון של אותן קופות עם האפשרות לפדות את הכספים כסכום הוני חד פעמי. 

הזכאות לפדיון הכספים ולהנות מאותן הטבות, יש לעמוד בשני קריטריונים :

  1. על העמית להיות מעל גיל 60
  2. קבלת קצבה מזערית מקרן פנסיה שעומדת נכון לשנת 2022 על 4,606 ש"ח

מהן ההטבות הבולטות של תיקון 190

מאז בא לעולם תיקון 190, לקוחות רבים נוטשים את תעשיית ניהול תיקי ההשקעות ועוברים למוצרי קופות הגמל. בשנה מאות מיליוני שקלים מופקדים לטובת התיקון עקב יתרונותיו הרבים . 

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נועד, בין היתר, להסדיר עיוותים בחסכון הפנסיוני ולאפשר לגמלאים ליהנות מקופת גמל כאפיק השקעה בשוק ההון, ליהנות מנזילות של הכסף שנחסך בה וממשיכתו בצורה קלה ונוחה.

להשקעת הכספים בקופת הגמל יתרונות רבים וביניהם:

  חיסכון במיסוי – קופת הגמל במעמד "תיקון 190" חייבת במס רווחי הון בגובה 15% בלבד (על הרווח הנומינלי) ונהנית מדחיית תשלומי המס עד למועד פדיון הכספים בפועל.

   עלויות – קופת הגמל גובה דמי ניהול שנתיים קבועים, נמוכים מאוד ביחס לאפיקים האחרים והחוסכים פטורים מעמלות בנקאיות ארכאיות, דוגמת, עמלות קניה ומכירה, דמי משמרת וכו'

  יתרונות השקעה -קופות הגמל רשאיות להשקיע במגוון מכשירי השקעה, בנוסף לני"ע הנסחרים בבורסה. למשל, נכסים לא סחירים, תשתיות, אשראי פרטי ועסקי, אקוויטי, נדל"ן מניב וכו'

מעבר בין מסלולים – בקופת גמל ניתן לנייד את הכספים לחברה אחרת או למסלול אחר באותה חברה ללא אירוע מס. דבר המאפשר ניידות וגמישות מצד העמית בניהול חסכונותיו. 

 פטור ממס בירושה–  במידה והחוסך הלך לעולמו לפני גיל 75, יורשיו ייהנו מהכסף הנצבר בפטור מלא ממס. היורשים גם יוכלו "להיכנס לנעלי" החוסך וליהנות מזכויותיו.

קצבה פטורה – אפשרות להגדלת הקצבה החודשית הפטורה ללא הגבלה. כמו במקרה של קופת גמל להשקעה, הקצבה תהיה פטורה ממס רווחי הון וממס שולי. 

ניוד – ניתן להחליף מנהל קופה ולשנות מסלול ללא התחשבנות וללא אירוע מס

הלוואה – אפשרות לקבלת הלוואה על בסיס הקופה בתנאים נוחים ומשתלמים. 

 מגבלת סכום להפקדה לטובת תיקון 190

הפקדה לטובת התיקון אינה מוגבלת. עם זאת, לפי החלטת רשות המיסים קיימת תקרה להפקדה לטובת קצבה מוכרת, כאשר חריגה מהפקדה זו מחייבת אישור פקיד שומה בעת משיכת הכסף (היוון קצבה)

סכום ההפקדה הפטור מאישור פקיד שומה בעת המשיכה משתנה בהתאם לגיל העמית בעת ההפקדה. במידה וההפקדה מתבצעת כאשר גיל העמית מתחת ל – 60 הסכום המקסימלי להפקדה עומד על 9,158,268 ש"ח. ככל שגיל העמית מבוגר יותר, כך תקרת ההפקדה קטנה , לצורך העניין, כאשר העמית מגיע לגיל 91 תקרת ההפקדה עבורו תהיה 2,690,505 ש"ח. 

העברה בין דורית

בהגיענו לגיל השלישי, לאחר שמרבית חיינו התמקדנו בחיסכון הכסף, הגיע הזמן לחשוב איך מבזבזים אותו. אמנם בפועל הרצון לחסוך כנראה חזק מאיתנו וחלק ניכר מהציבור מגיע למצב בו הכספים נצברים בעו"ש ללא מעש. בסיטואציה שכזו, שבה אנו מבינים שסביר להניח שלא משנה כמה נתאמץ, סביר להניח שלא נצליח לבזבז ולהנות מכל הכסף אותו חסכנו, אנו מתחילים לחשוב על הדור הבא – הילדים והנכדים שלנו. 

ברגע שאנו מפנימים את הרעיון, השאלה המרכזית אותה שתמיד חזרה על עצמה בבואנו להשקיע והיא "מה הצרכים שלנו?" משתנה ובעצם מקבלת משמעות אחרת של מה הם הצרכים של הילדים שלנו. ובמילים אחרות, איך נוכל להוריש את הכסף בצורה האטרקטיבית ביותר, כלומר, כמה שיותר כסף עם כמה שפחות הפחתות מס למינהם. 

פה תיקון 190 נכנס לתמונה. קופת גמל תחת תיקון 190 נהנית מיתרונות רבים בכל הקשור להעברה בין דורית. 

מינוי מוטבים – בקופת גמל, בניגוד למוצרי השקעה אחרים, ניתן למנות מוטבים לקופה. ובמקרה פטירה, כל אשר נדרש מהמוטב לעשות הוא להציג תעודת פטירה בפני מנהל הקופה בכדי שהקופה תעבור על שמו. בניגוד לתיק השקעות בנקאי שבו הפרוצדורה ארוכה ומייגעת. 

פטור מלא ממס – במקרה פטירת העמית לפני הגיעו לגיל 75, המוטבים בקופה יהנו מפטור מלא ממס.                     

במקרה של פטירת העמית לאחר גיל 75, יהנו המוטבים ממס רווחי הון נומינלי של 15%.

כניסה לנעלי הנפטר – במקרה פטירה, במידה והקופה עוברת לידי המוטב והמוטב לא פודה אותה, המוטב "נכנס לנעלי" הנפטר. במקרה זה, באפשרות המוטב, להמשיך להחזיק את הקופה ולהנות מאותן הטבות שהיו נחלת הנפטר – מס רווחי הון של 15% נומינלי או לחלופין קבלת הכספים בגיל פרישה כסכום קצבתי פטור. 

תשואות 

אז כפי ששמנו לב, יתרונות מובנים לא חסרים לקופ"ג תחת תיקון 190. אמנם בשורה התחתונה, מאחר ומדובר במוצר חיסכון שמטרתו להניב תשואה ומהווה אלטרנטיבה לתיקי השקעות בנקאיים, השאלה הכי חשובה היא האם בפועל המוצר יודע לייצר תשואה גבוהה עבור הכסף שלנו? 

אז התשובה היא חד משמעית כן! בבחינה של תשואות עבר של הקופות השונות במסלול כללי (רמת סיכון בינונית) אנו רואים שהתשואה הממוצעת עומדת על כ 7.8% אחוז בשנה ברוטו! בעוד במסלול מנייתי התשואה עוד גבוהה יותר. 

שקיפות

בבואנו להשוות קופת גמל תחת תיקון 190 למוצר אלטרנטיבי בדמות תיק השקעות מנוהל או תיק השקעות מיועץ, העניין המהותי ביותר הוא נושא השקיפות והפיקוח. 

קופת גמל הוא מוצר מפוקח ע"י רשות שוק ההון וכל חברה חייבת בדיווח חודשי על המתרחש בקופה; מהם האחזקות בקופה, האם בוצע שינוי כלשהו, האם מונה מנהל השקעות לקופה וכו' שקיפות זו מביאה את מנהלי הקופה לנהל את ההשקעות בצורה הטובה ביותר עבור החוסכים. 

בנוסף, בעוד בקופות גמל ומוצרים פנסיונים התשואות מתפרסמות לציבור מידי חודש. במוצרים אלטרנטיבים כגון תיקים מיועצים ותיקים מנוהלים התשואות אינן מתפרסמות ע"י הגופים ובבואנו להשקיע לא ניתן לדעת בפועל מה התשואות שמכשירים אלו הניבו. 

בשורה התחתונה, קופת גמל תחת תיקון 190 הינו מוצר מצוין להשקעה של כספים פנוים. 

מעוניינים לשמוע עוד? צרו קשר ונשמח לסייע.