השקעות אלטרנטיבות

בחרו כיצד אנחנו יכולים לעזור לכם

השירותים שלנו

השקעות אלטרנטיביות

מה זה בעצם השקעות אלטרנטיוביות? 

כל השקעה שאינה מניה או אג"ח בעצם כל השקעה שאינה מסורתית. 

הוספת מרכיב של השקעות אלטרנטיביות לתיק ההשקעות מסורתי יכולה להוריד את הסיכון הכולל בתיק.

פיזור סיכונים הרחב וגיוון ההשקעות מיצר קורלציה נמוכה בין אפיקי ההשקעה המסורתיים לאלטרנטיביים. 

ביצועי תיק ההשקעות של אוניברסיטת ייל בארה״ב מראים באופן מובהק כי הוספת השקעות מסוג זה מגדילות את תשואת התיק לאורך זמן. מרבית ההשקעות האלטרנטיביות אינן נגישות לרוב ציבור המשקיעים בגלל מורכבותן הפנימית והתפעולית וגם בעיקר בשל העובדה שלגופים המסורתיים אין אינטרס שהכסף יצא מניהולם.

מחקרים מתקדמים בתחום ההשקעות מצביעים בבירור על כך שהשקעות אלטרנטיביות עם פוטנציאל רווח דומה לשוק המניות אך במתאם נמוך אליו, משביחות את תיק ההשקעות (מקטינות את הסיכון מבלי לפגוע בתוחלת הרווח), אולם המציאות היא שהשקעות אלטרנטיביות אינן מתאימות לכל המשקיעים.

לרוב, המכשירים המוצעים הינם בעלי נזילות מוגבלת, סכומי מינימום גבוהים יותר וכמובן סיכון שונה מהאפיקים המסורתיים (אג"ח ומניות). מסיבה זו, ההשקעה בהם לא מתאימה לכל משקיע.

השקעה במוצרים אלטרנטיביים מתאימה בעיקר למשקיעים בעלי פרופיל סיכון גבוה יחסית, שנכסיהם הפיננסיים מנוהלים בראיה לטווח ארוך ויכולים להקצות חלק ניכר מתיק ההשקעות למטרה זו, ומחפשים לגוון את תיק השקעות המסורתי.

בין סוגי ההשקעות האלטרנטיביות העומדות לרשותכם כיום תוכלו למצוא:

 • קרנות הון סיכון
 • Private Equity
 • נדל"ן מניב: מגוון פרויקטים וקרנות בארץ ובעולם
 • מוצרים מובנים במגוון מבנים ובשקיפות מלאה
 • קרנות גידור: חוזים עתידיים, long/short ועוד
 • הלוואות צרכנים
 • הלוואות מגובות נדל"ן
 • השקעות באמצעות קרנות גידור
 • השקעות בקרנות נדל"ן הפעילות בשוק המקומי ומעבר לים
 • השקעות בתשתיות בארץ ובחו"ל
 • השקעות בנכסים ראליים כדוגמת אנרגיות מתחדשות, תשתיות, סחורות ומטבעות.
 • השקעה בקרנות אשראי צרכני – P2P
 • השקעות בחברות הייטק, ביו-טק ועודכל אפשרויות ההשקעה עוברים בדיקה יסודית של מחלקת המחקר של החברה, בכדי לבחון את אופי ההשקעה והסיכונים הכרוכים בהן.